Liên hệ

Thông tin liên hệ, góp ý và yêu cầu hỗ trợ BJ88:

Website: 38Bj88.vip (Tiền thân là website Bj88.vip)

Điện thoại: 0349 142 850 – 0963 434 543

Email: [email protected][email protected]

Địa chỉ: 09 Nguyễn Sinh Sắc, TT. Bình Định, An Nhơn, Bình Định